הצגת כל השגיאות PHP

התחבר

הצגת כל השגיאות PHP

ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);