iti$ell$

איך חותכים MP3 בעזרת FFMPEG

התחבר
ffmpeg -i in.mp3 -ss 10 -t 15 -acodec copy out.mp3
אני רוצה להקים חנות אינטרנטית
שלח
למה לעבוד איתנו?
תמיכה מלאה בקידום אורגני וממומן
מערכת חזקה הנתמכת בכל הפלטפורומות
שילוב וחיבור לכל הרשתות החברתיות