iti$ell$

מדריך להגדרות מפתחים בPOCO

התחבר

מדריך - טוב לPOCO להגדרת ממפתחים - 

הולכים ל SETTINGS 

הולכים ל ABOUT PHONE

מוצאים - את ה- MIUI Version ולוחצים עליו 7 פעמים 

תקבלו הודעה שאתם מפתחים 

ואז אזור המפתחים נמצא שוב בסדר הבא -

הגדרות - 

הגדרות נוספות 

רדו לסוף ותראו שם - אפשרויות מפתח !! 

בהתצלחה לכולם ...

 

אני רוצה להקים חנות אינטרנטית
שלח
למה לעבוד איתנו?
תמיכה מלאה בקידום אורגני וממומן
מערכת חזקה הנתמכת בכל הפלטפורומות
שילוב וחיבור לכל הרשתות החברתיות